Hem

”SCIN ska bli en viktig och värdefull
Svensk investerings aktör med
ett mänskligt budskap och nöjda aktieägare.”Dagens aktuella projekt

Guld- & Diamantbrytning

Båda marknader som SCIN:s investeringar riktar sig till är väldiskt dynamiska och rörliga för närvarande, då Grekland befinner sig i en ekonomisk kris situation och Guinea är på vägen till att bli ett demokratiskt land. Till allas fördel måste det påpekas att alternativ energiproduktionsfrågor hanteras centralt och är …..

Mer

Unik innovativ FP 250

Powerstation FP250: Endast 1,5% metan och har <1 ppm utsläpp

Att generera ren energi genom att använda växthusgas källor som t.ex. soptippar, digestors, kolgruvor, oljefält och industriella processer har fram tills nu varit omöjligt för befintlig energiteknik. Flexenergy Powerstation ™ FP 250 med sin förmåga…..

Mer

Hög kvalitets biogas

”Waste-to-Energy” för 100% grön energi och fossil bränsle produktion

”Waste-to-Energy” konceptet siktar till att lösa världens avfallsproblematik kring vanliga sopor, värme- och gasavfall, mm genom att återinföra dessa som nödvändiga råvaror och grundämnen i nya och innovativa produktionsprocesser avs……

Mer

VÄLKOMMEN!

Bästa Investor och ….framtidsinvesterare,

Härmed vill jag tacka dig för ditt intresse i SCIN AB och jag vill även gärna välkomna dig till att ta 5 min. att bläddra igenom hemsidan för att börja lära känna vår unga organisation.

SCIN AB har till uppgift att under de första åren endast investera i stabila, närstående, välkända lågrisk projekt. Investering i nya och mer riskfulla projekt och verksamheter ska endast utvärderas från och med bolagets andra fas som ska inträda när SCIN har blivit ett kapitalstarkt och självständigt bolag. SCIN:s verksamhet bedrivs med fokus på riskspridning, kostnadsmedvetenhet, effektivitet och drift och tydlig intern och extern kommunikation. SCIN ska ha mycket nöjda ägare och ska uppfattas som:

Professionell: SCIN:s kompetenta och serviceinriktade personal ska infria och överträffa investerarens förväntningar.

Transparant & tydlig: SCIN investerar endast i transparanta och tydliga projekt respektive verksamheter, och kan därför tillgodose investerarens önskemål genom ett transparant och tydligt utbud.

Stabilt: Tillväxten och dividend utdelningen i bolaget ska ha en uppgående kurva redan från start

Vinstgivande: Inom verksamhetens första året ska första och andra emissionens varje investerad kronas värde vara riktigt mångmultiplicerad och redan från verksamhetens  andra år ska dividend utdelning bli aktuell för SCIN ägarna.

Principiell & mänsklig: ”fear treatment” principen och befolkningens verkliga utveckling och framgång med respekt för naturen och för de lokala samhällens traditioner, behov och perspektiv ska framkomma i samliga investeringsprojekt.